Cookie Policy

Politica Cookie

EASTSHIP (sau „noi”) utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență online mai bună. Pentru a folosi la maxim site-ul web EASTSHIP („Site-ul”), computerul, tableta sau telefonul mobil va trebui să accepte cookie-uri. Considerăm că este important să știți ce cookie-uri utilizează site-ul nostru web și în ce scopuri. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați confidențialitatea, oferindu-vă în același timp cea mai bună experiență online.

Cookie Policy

EASTSHIP (or “we”) uses cookies to give you a better online experience. In order to make full use of this website (‘Website’), your computer, tablet or mobile phone will need to accept cookies. We feel that it is important that you know what cookies our Website uses and for what purposes. This will help to protect your privacy, while at the same time providing you with the best online experience.

Ce este un COOKIE?

Cookie-urile sunt fișiere text mici care conțin cantități mici de informații descărcate și pot fi stocate pe dispozitivul dvs. de utilizator, de ex. computerul dvs. (sau alte dispozitive cu internet, cum ar fi un smartphone sau o tabletă). Din motive de consecvență, vor fi denumite în continuare „Cookie”.
Această Politică privind cookie-urile vă oferă informații despre cookie-urile pe care le folosim și de ce. Politica noastră de confidențialitate stabilește detalii complete despre celelalte informații pe care le putem colecta și cum putem folosi informațiile dvs. personale.

What is cookie?

Cookies are small text files containing small amounts of information which are downloaded and may be stored on your user device e.g. your computer (or other internet enabled devices, such as a smartphone or tablet). For the sake of consistency, all these will be hereafter referred to as “cookies”.
This Cookie Policy provides you with information about the cookies we use and why. Our Privacy Policy sets out full details of the other information we may collect and how we may use your personal information.

Utilizarea de Cookies

Acest website poate fi vizitat si folosit fara ca utilizatorul sa introduca date personale. EASTSHIP poate utiliza “cookies” pe site-ul sau. “Cookie-urile” sunt informatii pe care un site web le lasa pe un hard-disk de computer utilizatorilor, astfel incat sa isi poata aminti anumite informatii despre dumneavoastra atunci cand veti reveni pe acel site sau unul inrudit. EASTSHIP nu va folosi datele dumneavoastra personale trimise intr-un cookie in scopuri de marketing si nu va dezvalui aceste date catre terte parti fara consimtamantul dumneavoastra. EASTSHIP poate utiliza cookie in scopuri statistice. In cazul in care doriti sa nu primiti cookie-uri de la site-urile EASTSHIP, puteti seta browserul dumneavoastra sa va avertizeze inainte de a accepta cookie-uri si sa refuze cookie-uri atunci cand browser-ul dumneavoastra va avertizeaza de prezenta lor. Puteti activa, de asemenea, cookie-urile de pe browser-ul dvs. sau puteti sterge cookie-urile instalate, dar acest lucru poate afecta experienta dvs. pe site-ul web.

Cookie usage

This website can be visited and used without the user entering personal data. EASTSHIP may use “cookies” on its website. “Cookies” are information that a website leaves on a computer hard drive to users, so that they can remember certain information about you when you return to that site or a related one. EASTSHIP will not use your personal data sent in a cookie for marketing purposes and will not disclose this data to third parties without your consent. EASTSHIP may use cookies for statistical purposes. If you do not wish to receive cookies from the EASTSHIP websites, you can set your browser to warn you before accepting cookies and to refuse cookies when your browser warns you of their presence. their. You can also enable cookies on your browser or delete installed cookies, but this may affect your experience on the website.

Cookies used on our website

Făcând clic pe „ACCEPT” pe bannerul cu cookie-uri, vă dați consimțământul pentru EASTSHIP pentru a plasa și / sau a citi cookie-uri de pe site-ul Web pe care îl vizitați. EASTSHIP folosește mai multe tipuri diferite de cookie-uri. Unele dintre acestea sunt cookie-uri de sesiune care sunt temporare și ne permit să conectăm acțiunile dvs. în timpul unei sesiuni de browser. Cookie-urile de sesiune sunt șterse atunci când închideți browserul. Alte cookie-uri sunt cookie-uri persistente care rămân pe dispozitivul dvs. pentru perioada specificată în cookie. Website-ul utilizează cookie-uri pentru următoarele scopuri:

  • Cookie-urile funcționale sunt esențiale și vă ajută să navigați pe site. Îmbunătățesc ușurința de utilizare a site-ului pentru vizitatori. Aceste cookie-uri vă asigură că nu trebuie decât să treceți poarta de vârstă o singură dată și că coșul dvs. este salvat pe parcursul tuturor etapelor procesului de finalizare. Aceste cookie-uri ajută, de asemenea, la sprijinirea securității site-ului și a funcționalității de bază.
  • Cookie-urile Analytics ne ajută să înțelegem comportamentul vizitatorilor noștri și utilizarea site-ului Web într-o manieră agregată. De exemplu, putem utiliza aceste cookie-uri pentru a obține informații despre modul în care vizitatorii noștri utilizează site-ul nostru web. Aceasta înseamnă că putem afla ce funcționează și ce nu, ne permite să îmbunătățim continuu site-ul și să măsurăm cât de eficienta este comunicarea noastră.

Cookies used on our website

By clicking “Accept” on the cookie banner, you give your consent to EASTERN SHIPPING SRL to place and/or read cookies from the Website you are visiting. EASTERN SHIPPING SRL uses several different types of cookies. Some of these are session cookies which are temporary and allow us to link your actions during a browser session. Session cookies are erased when you close the browser. Other cookies are persistent cookies which remain on your device for the period of time specified in the cookie. The Website uses cookies for the following purposes:

  • Functional cookies are essential and help you navigate the Website. They enhance the user friendliness of the Website for visitors. These cookies make sure that you only have to pass the age-gate once and that your basket is saved during all the steps of your checkout process. These cookies also help to support website security and basic functionality.
  • Analytics cookies help us to understand the behaviour of our visitors and the usage of the Website in an aggregated manner. For instance, we can use these cookies to gain insight into how our visitors use our Website. This means we can find out what works and what doesn’t, it allows us to continuously improve the Website, and measure how effective our advertising and communication is.

Controlul Cookie

EASTSHIP vă poate oferi, de asemenea, posibilitatea de a vă seta preferințele cu privire la cookie-uri. Făcând clic pe „Setari Cookie” puteți alege ce tip de cookie-uri doriți să utilizați site-ul nostru web. Puteți modifica preferințele în orice moment – inclusiv retragerea completă a consimțământului pe care ni l-ați acordat anterior. În „Setari Cookie” puteți găsi, de asemenea, o listă cu toate cookie-urile.

Vă rugăm să rețineți că EASTSHIP nu folosește în prezent o soluție tehnică care să ne permită să răspundem la semnalele „Do Not Track” ale browserului. Pe lângă utilizarea secțiunii Setări cookie de pe site-ul nostru web, puteți gestiona setările cookie în setările browserului dvs. în orice moment. Vă rugăm să rețineți că setările browserului dvs. nu vă pot oferi aceeași ușurință de utilizare ca Setările cookie-urilor de pe site-ul nostru web. Dacă pur și simplu dezactivați toate cookie-urile sau toate cookie-urile noastre în setările browser-ului dvs., puteți constata că anumite secțiuni sau funcții ale site-ului nostru (web) nu vor funcționa, deoarece browserul dvs. ne poate împiedica să setăm cookie-uri necesare funcțional. Prin urmare, este recomandat să utilizați Setările cookie-urilor de pe site-ul nostru web, în loc să dezactivați toate cookie-urile prin intermediul browserului dvs. Web.

Control your cookie settings

EASTSHIP may also offer you the possibility to set your preferences regarding cookies. By clicking “Cookie settings” you can choose which type of cookies you would like our website to use. You can change your preferences at any time, including completely withdrawing the consent you have previously given to us.
Please be aware that EASTSHIP currently does not make use of a technical solution that would enable us to respond to your browser’s “Do Not Track” signals. Besides using the Cookie Settings section on our website, you may manage your cookie settings in your browser settings at any time. Please be aware that your browser settings may not offer you the same ease of use as the Cookie Settings on our website. If you simply disable all cookies or all of our cookies in your browser settings, you may find that certain sections or features of our website(s) will not work, because your browser may prevent us from setting functionally required cookies. Therefore, it is recommended to use the Cookie Settings on our website instead of disabling all cookies via your web browser.

Concluzii

Orice modificări ale acestei Politici privind cookie-urile vor fi postate pe pagina noastră a site-ului web și în măsura în care este posibil în mod rezonabil, vă vor fi comunicate. Puteți consulta această pagină web pentru cea mai recentă versiune.
Dacă aveți alte întrebări și / sau comentarii, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact cu o solicitare de confidențialitate a datelor.

Conclusion

We will keep this Cookie Policy under review and make updates from time to time. Any changes to this Cookie Policy will be posted on our Website page and to the extent reasonably possible, will be communicated to you. You can consult this web page for the latest version.
If you have any further questions and/or comments, please contact us via Contact webform with a data privacy request.

Cea mai recentă versiune a acestei politici cookie este Martie 2022.

The most recent version of this cookie policy is March 2022

BIG PLANS? THE RIGHT PARTNER.

We make every effort to support your business.
Have a chat – we have the space, the network and the will to succeed.

Address

2nd, Stefan cel Mare Street.,
Intera Tower, 2nd floor,
900726 Constanta, Romania

Contact

Tel: +40 241 618 490
Fax: +40 372 397 526

Download brochure